BMI kalkulačka pro děti

Tato kalkulačka BMI slouží k prvotní informaci o váhovém stavu dítěte. V žádném případě není myšlena jako náhrada odborné lékařské konzultace.

Nacházíte se: ChildrenBMI.com Epidemie obezity

Epidemie obezity

Epidemie obezity se v posledních letech celosvětově považuje za jeden z nejdůležitějších problémů veřejného zdraví. Podle údajů WHO z roku 2014 je celosvětově přibližně 2 miliardy dospělých s nadváhou, z nichž je okolo 670 miliónů postiženo obezitou.

Světová federace pro obezitu (World Obesity Federation) odhaduje, že existuje přibližně 224 miliónů školních dětí s nadváhou, což tuto generaci poprvé v historii ohrožuje tím, že střední délka života bude kratší než u jejich rodičů.

Většina obézních dospělých byla obézními již v dětství. Proto kořeny dospělé obezity leží již v dětském věku. To je také věk, kdy je boj s obezitou díky růstu dětí nejúspěšnější. Proto je velmi rozumné zaměřit se na počátky obezity v dětství, nejlépe již v předškolním věku. Je třeba začít včas!

Tato kalkulačka BMI slouží k prvotní informaci o váhovém stavu dítěte. V žádném případě není myšlena jako náhrada odborné lékařské konzultace. Naopak má za účel k této odborné konzultaci přivést v případě zjištění odchylky od normálního vývoje dítěte. BMI je parametr vypočtený z výšky a váhy a jen nepřímo ukazuje na množství tuku v těle. K přesnějšímu posouzení je nutné vyšetření lékařem.