BMI kalkulačka pro děti

Tato kalkulačka BMI slouží k prvotní informaci o váhovém stavu dítěte. V žádném případě není myšlena jako náhrada odborné lékařské konzultace.

Nacházíte se: ChildrenBMI.com Definice dětské obezity

Definice dětské obezity

Obezita - z latinského slova obesus t.j. tučný - je podle Dorlandova lékařského slovníku definována jako zvýšení tělesné hmotnosti nad hranici danou potřebami kosterního systému a fyzického zatížení, jako výsledek nadměrného nahromadění tělesného tuku.

Přesné měření tělesného tuku je obtížné a velmi nákladné a řada metod je vhodná pouze pro experimentální podmínky. Proto se v běžné praxi používá jednoduchý výpočet tzv. Body Mass Indexu (BMI). Tento index udává vztah hmotnosti a výšky podle jednoduchého vzorce Hmotnost (kg)/ Výška (m)2. Řada výzkumů potvrdila, že BMI index u dětí je poměrně přesný nepřímý indikátor množství tělesného tuku. BMI dobře koreluje s ostatními metodami měření tuku jako je měření kožních řas, bioelektrická impedance nebo rentgenová densitometrie (DXA).

Americká pediatrická akademie (AAP) doporučuje používání BMI jako metody záchytu dětské nadváhy a obezity pro děti od 2 let věku.

Hodnoty BMI, které definují nadváhu a obezitu, se vyjadřují formou percentilů a jejich hodnoty se liší podle toho z jakých datových souborů byly vypočtené. Existuje řada národních, ale i mezinárodních (např. WHO) růstových grafů, které mají různě určené hranice pro nadváhu a obezitu.

Naše BMI kalkulačka používá veřejně dostupná data CDC - tedy od významné vědecké organizace, která definuje nadváhu jako rovnou 85.percentilu a výše a obezitu jako rovnou 95.percentilu a výše.

Poznámka o vztahu dat CDC a českého SZÚ je v sekci Odborné zdroje.

Tato kalkulačka BMI slouží k prvotní informaci o váhovém stavu dítěte. V žádném případě není myšlena jako náhrada odborné lékařské konzultace. Naopak má za účel k této odborné konzultaci přivést v případě zjištění odchylky od normálního vývoje dítěte. BMI je parametr vypočtený z výšky a váhy a jen nepřímo ukazuje na množství tuku v těle. K přesnějšímu posouzení je nutné vyšetření lékařem.