BMI kalkulačka pro děti

Tato kalkulačka BMI slouží k prvotní informaci o váhovém stavu dítěte. V žádném případě není myšlena jako náhrada odborné lékařské konzultace.

Nacházíte se: ChildrenBMI.com Nejčastější dotazy Co je to percentil?

Co je to percentil?

Percentil je statistický parametr, který určuje, kde se nalézá měřená hodnota (hmotnost, výška, BMI apod.) v rámci celé populace stejného věku a pohlaví. Vyjadřuje tedy relativní postavení vůči svým vrstevníkům. Každý jeden percentil vyjadřuje jednu setinu frekvence výskytu v rámci celé populace. 

Např. 10 letý chlapec s výškou na 75. Percentilu patří mezi chlapce s nadprůměrnou výškou. Přesněji to znamená, že 25% 10 letých chlapců je vyšší než on a 75% 10 letých chlapců je nižších než on. Podobně to platí pro BMI a další parametry.

Důležité je vědět, že v důsledku celosvětově narůstající obezity v dětském věku se tyto růstové tabulky nevztahují k dnešní (obéznější) populaci, ale k hodnotám naměřeným před vzestupem obezity. V případě CDC tabulek a grafů jsou referenční (ideální) skupinou měření získaná v letech 1963-1965 a 1988-1994.   

Tato kalkulačka BMI slouží k prvotní informaci o váhovém stavu dítěte. V žádném případě není myšlena jako náhrada odborné lékařské konzultace. Naopak má za účel k této odborné konzultaci přivést v případě zjištění odchylky od normálního vývoje dítěte. BMI je parametr vypočtený z výšky a váhy a jen nepřímo ukazuje na množství tuku v těle. K přesnějšímu posouzení je nutné vyšetření lékařem.